prawo rodzinne

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące złożenia pozwu rozwodowego, czyli co trzeba, a co można napisać. Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?   Określenie właściwego Sądu Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa. Jeśli...

OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje prawa i obowiązki jakie wynikają z zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie winni są sobie wierność, współdziałanie i wzajemną pomoc. Zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczą w równym stopniu obu małżonków. Z zasady wzajemnej pomocy wynika...