Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe

W zakres usług świadczonych przez adwokat Annę Wróblewską – Kała wchodzi udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących wszelakich spraw spadkowych:

 

  • sprawy o zachowek
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • podział spadku
  • zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
  • postępowania dotyczące zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego
  • odrzucenie spadku (w przypadku, gdy wartość odziedziczonych długów przekracza całościową wartość odziedziczonego majątku)
  • podważenie testamentu, unieważnienie testamentu

 

Adwokat spadkowy – zakres spraw

To tylko niektóre zagadnienia prawa, którymi zajmuje się adwokat Anna Wróblewska – Kała. Do usług świadczonych przez adwokat Annę Wróblewską – Kała należą porady prawne dotyczące szeroko pojętych zagadnień spadkowych oraz analiza skomplikowanych kwestii związanych z dziedziczeniem.

 

W trakcie porady prawnej adwokat Anna Wróblewska – Kała dokona analizy przedstawionego problemu oraz omówienia przepisów prawa spadkowego w kontekście znalezienia najkorzystniejszego prawnego rozwiązania problemu.

 

Ważnym aspektem działań kancelarii jest również udzielanie pomocy w dziedzinie sporządzania testamentów oraz doradztwo we wszelkich potencjalnych kwestiach związanych z konsekwencjami wynikającymi z planowanych decyzji spadkowych.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy spadkowe obejmujące wszelkie procesy dotyczące prawno-cywilnych sporów związanych z dziedziczeniem. Przygotowujemy w imieniu Klienta pozwy oraz wszelkie wnioski i pisma procesowe.