Separacja

Sprawy o separację

Podstawową różnicą między separacją a rozwodem jest fakt, że w przypadku separacji związek małżeński nadal trwa. Żaden z małżonków w trakcie trwania separacji nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Różnicą w stosunku do rozwodu jest również to, że małżonek nie jest uprawniony do powrotu do swojego nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

 

Jasnym jest, że po rozwodzie jedyną możliwością ponownego wstąpienia osób rozwiedzionych w związek małżeński będzie kolejny ślub. Natomiast o zniesieniu separacji pomiędzy małżonkami zdecyduje Sąd na zgodne żądanie małżonków. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Jednakże pomiędzy małżonkami nie musi powstać ponownie wspólność majątkowa. Sąd na zgodne żądanie małżonków utrzymuje rozdzielność majątkową. Sąd po orzeczeniu zniesienia separacji, ponownie będzie rozstrzygał o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

 

W polskim prawie nie istnieje wymóg orzeczenia separacji formalnej przed wystąpieniem o rozwód. Jednocześnie jednak warto zwrócić uwagę na to, że dla sądu wcześniejsza separacja może mieć znaczenie.

 

Skutki separacji

Jakie są skutki separacji?

  • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
  • odsunięcie od dziedziczenia ustawowego,
  • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża,
  • wzmianka w akcie małżeństwa.

 

Co ważne, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, Sąd orzeka separację. Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

Separacja – pomoc adwokata

Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług Kancelarii Adwokat Anny Wróblewskiej – Kała mają Państwo pewność, że wykaże się zaangażowaniem i troską o wypracowanie jak najbardziej satysfakcjonujących dla Państwa rozwiązań. W tak trudnych sprawach warto skorzystać z porady doświadczonego adwokata rozwodowego. Naszym zadaniem jest reprezentowanie klienta w rzetelny i godny sposób. Obowiązuje nas tajemnica i etyka zawodowa, dlatego zawsze gwarantujemy dyskrecję.