Kontakt

Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka Anna Wróblewska-Kała

 

Biuro w Warszawie, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa

Biuro w Rawie Mazowieckiej: ul. Zwolińskiego 30, 96-200 Rawa Mazowiecka
Filia: ul. Puławska 45a/119,05-500 Piaseczno

Regon: 384397860, NIP: 8351525904

 

tel. +48 784 614 230

tel. +48 729 881 432

kancelaria@adwokatwroblewska.pl

Formularz kontaktowy

Napisz do nas
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Anna Wróblewska – Kała , z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (96-200) ul. Zwolińskiego 30, NIP: 8351525904 REGON: 384397860. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail kancelaria@adwokatwroblewska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

  2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@adwokatwroblewska.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:- udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – komunikacji z użytkownikami serwisu, a także zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie;- marketingowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;- wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO; – marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Z pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadanie za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W przypadku przesłanki zgody, podanie danych jest dobrowolne.

  9. Pani/Pana dane nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.