Obsługa prawna firm

Kancelaria specjalizuje się w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wspólników.

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące zarówno stałej obsługi spółek, jak również występuje w indywidualnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Adwokat Anna Wróblewska – Kała udziela pomocy prawnej m.in. w procesie zakładania i rejestracji spółek oraz w bieżącej działalności. Bieżąca pomoc polega m.in. na:

 1. udzielaniu porad prawnych w zakresie wyboru właściwej formy prawnej spółki, dostosowanej do planowanej działalności gospodarczej;
 2. przygotowaniu umowy spółki oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. umówienie spotkania u notariusza w celu zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz pomoc przy akcie notarialnym;
 4. złożenie wniosku o rejestrację spółki oraz reprezentacja w trakcie postępowania rejestracyjnego przez KRS.
 5. opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki (protokoły z posiedzeń/zgromadzeń wspólników, uchwały, zawiadomienia);
 6. sporządzaniu zmian w umowie spółki, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana siedziby, zmiana zarządu);
 7. zmiany właścicielskie (sprzedaż udziałów i akcji); podwyższenie i obniżenie kapitału;
 8. wystąpienie ze spółki, likwidacja spółki

Adwokat Anna Wróblewska – Kała zajmuje się:

 1. zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółek Akcyjnych);
 2. postępowaniami rejestrowymi przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS);
 3. zakładaniem spółek przez internet – w przyspieszonym trybie S24;
 4. wsparciem organów spółek prawa handlowego oraz wspólników lub akcjonariuszy w sprawach związanych z działalnością spółek;
 5. przygotowywaniem umów oraz statutów spółek prawa handlowego;
 6. sporządzaniem protokołów oraz uchwał organów spółek prawa handlowego;
 7. wsparciem procesów przekształcenia, łączenia, podziałów oraz likwidacji spółek prawa handlowego;
 8. obsługą Zgromadzeń Wspólników lub Akcjonariuszy;
 9. sporządzaniem pozwów i reprezentacją w sprawach o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały.