Kancelaria adwokacka

Kilka słów o firmie

Kancelaria adwokacka adwokat Anny Wróblewskiej-Kała prowadzi obsługę prawną zarówno Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W naszej kancelarii oferujemy usługi m.in. w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy oraz rodzinnego w Warszawie, Piasecznie i Rawie Mazowieckiej.

 

Adwokat Anna Wróblewska-Kała zapewnia porady prawne oraz reprezentację Klienta w prowadzeniu spraw na wszystkich etapach postępowania zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak i organami administracji samorządowej oraz rządowej.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzisiejszego rynku oraz korzystając z dobrodziejstw najnowszych technologii, świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Służymy Klientom pomocą zarówno w biurach w Warszawie, Piasecznie, Rawie Mazowieckiej, jak i w miejscu działalności i zamieszkania Klienta.

DORADZTWO PRAWNE ŚWIADCZONE PRZEZ KANCELARIĘ

obejmuje w szczególności:

  • porady i opinie prawne, pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
  • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwania do zapłaty, wezwania do ugody, negocjacje, elektroniczne postępowanie upominawcze), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (m.in. apelacje, zażalenia, odwołania, skargi, np. pozew o zapłatę i z weksla, itd.),
  • reprezentację przed organami ścigania (policja, prokuratura) oraz sądami powszechnymi,
  • reprezentację przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi oraz innymi instytucjami,
  • prowadzenie postępowań windykacyjnych zarówno na etapie polubownym (windykacja przedsądowa), jak i na etapie postępowania sądowego, w tym dochodzenie roszczeń na podstawie posiadanego weksla czy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego (windykacja należności),
  • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, tworzenie i analizę projektów umów,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, jak również w postępowaniu egzekucyjnym,
  • obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym rejestrację przedsiębiorców, czyli spółek prawa handlowego, uzupełnianie wniosków do KRS oraz pomoc w sporządzaniu uchwał, protokołów i regulaminów,
  • prowadzenie spraw m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, a także spraw gospodarczych, rodzinnych i spadkowych na terenie Warszawy, Piaseczna i Rawy Mazowieckiej.

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZLECONYMI KANCELARII SPRAWAMI PRZYGOTOWUJEMY W FORMIE WYDRUKÓW LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWNIE DO ŻYCZEŃ KLIENTÓW.

 

POMOC I DORADZTWO PRAWNE MOGĄ OBEJMOWAĆ KONKRETNE ZLECENIE LUB MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE NA PODSTAWIE UMOWY STAŁEJ.

 

PRAWO CYWILNE, KARNE, PRACY, RODZINNE? ZAPRASZAMY DO SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W WYMIENIONYCH DZIEDZINACH KANCELARII PROWADZONEJ PRZEZ ADWOKAT ANNĘ WRÓBLEWSKĄ-KAŁA W WARSZAWIE, PIASECZNIE I RAWIE MAZOWIECKIEJ.