Prawo karne

Reprezentuje osoby zatrzymane i tymczasowo aresztowane (postępowanie przygotowawcze),
Zajmuje się sporządzaniem i składaniem wniosków dowodowych w sprawie karnej
Współpracuje z pokrzywdzonymi, którzy składają prywatny akt oskarżenia,
Sporządzam i składam w imieniu klienta wnioski, zażalenia, apelację w sprawach karnych
Uczestniczę w postępowaniu odwoławczym w tym postępowaniu kasacyjnym

 

Adwokat Anna Wróblewska – Kała reprezentuje klientów w postępowaniu wykonawczym tj. w postępowaniach dot. wykonania orzeczonej kary. Adwokat Anna Wróblewska – Kała zajmuje się sprawami o:
– odroczenie wykonania kary,
– przerwę w odbywaniu kary,
– zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego ( tzw. wnioske o sde, ,,obrączka”),
Reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.