Alimenty

Sprawy o alimenty

Adwokat Anna Wróblewska – Kała prowadzi sprawy o alimenty. Sprawy o alimenty można wnieść zarówno na rzecz małoletniego dziecka jak również na rzecz małżonka, alimenty od rodziców na dorosłe dziecko oraz od dzieci na rodziców.

Kancelaria Adwokat Anny Wróblewskiej – Kała oferuje pełną opiekę prawną podczas sprawy o alimenty. Oferuje porady online oraz stacjonarnie w kancelarii znajdującej się w Warszawie i Piasecznie. Adwokat Anna Wróblewska – Kała oferuje także udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody pozasądowej.

 

Reprezentujemy strony w sprawach o alimenty, podwyższenie alimentów oraz ich obniżenie, a także uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

Pomoc prawna w sprawach o alimenty

Kto może wystąpić o alimenty?

 

  • rodzic dziecka,
  • dorosłe dziecko,
  • małżonek po rozwodzie pozostający w niedostatku,
  • małżonek pozostający w związku małżeńskim.

 

Adwokat Anna Wróblewska – Kała swoim Klientom pomaga:

 

  • w sporządzeniu pozwu,
  • ustaleniu wysokości alimentów,
  • podejmie się reprezentacji klienta przed sądem w postępowaniu alimentacyjnym.

 

Umawiając się na poradę prawną adwokat Anna Wróblewska Kała odpowie na pytania m.in. jak napisać pozew o alimenty, czy masz obowiązek alimentacyjny, kiedy możesz zażądać od współmałżonka alimentów i jak uzyskać świadczenie alimentacyjne na rzecz byłego małżonka.

 

Alimenty – co warto wiedzieć?

  • By zażądać od współmałżonka alimentów nie jest konieczny pozew rozwodowy – takie środki mogą zostać przyznane także w trakcie trwania małżeństwa. Adwokat Anna Wróblewska – Kała będąca prawnikiem od prawa rodzinnego w tym rozwodów pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
  • W przypadku rozwodu i uznania wyłącznej winy jednego z małżonków sąd, na żądanie małżonka niewinnego, może rozstrzygnąć o kwestii wypłacania alimentów. Jeżeli nie nastąpi wskazanie na wyłączną winę jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny wygasa w przeciągu pięciu lat.
  • Zastanawiasz się jak ustalić wysokość alimentów? Kwota alimentów uzależniona jest od: rzeczywistych potrzeb osób, jakie mają je otrzymać oraz możliwości finansowych zobowiązanego.

 

Sprawy o alimenty – pomoc adwokata

W sprawach o świadczenia alimentacyjne sąd dokładnie bada sytuację majątkową i rodzinną obydwu stron postępowania zwracając, przy tym uwagę na ewentualne zaistnienie okoliczności mających wpływ na zmianę statusu materialnego tych osób (np. poważna choroba, utrata pracy, podjęcie nowej pracy, czy zawarcie nowego związku małżeńskiego).

 

Adwokat Anna Wróblewska – Kała przed wszczęciem postępowania sądowego dokonuje analizy stanu faktycznego sprawy, celem określenia z dużym prawdopodobieństwem na jakiej wysokości alimenty może liczyć uprawniony oferując następnie kompleksowe wsparcie doradcze.