rozwód Tag

OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje prawa i obowiązki jakie wynikają z zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie winni są sobie wierność, współdziałanie i wzajemną pomoc. Zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczą w równym stopniu obu małżonków. Z zasady wzajemnej pomocy wynika...