KREDYT WE FRANKACH, POMOC FRANKOWICZOM

KREDYT WE FRANKACH, POMOC FRANKOWICZOM

Nie od dziś kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Panujący stan epidemii koronawirusa, comiesięczne wysokie obciążenie finansowe, to czas, w którym wielu konsumentów zastanawia się , czy kurs franka nadal będzie pioł się w górę, a raty kredytu będą wzrastać? Osoby, które znajdują się w tej niekomfortowej sytuacji z całą pewnością nie muszą czuć się bezradnie!

bezpłatna analiza umowy kredytowejStan, z którym nam wszystkim przyszło się zmierzyć to również bardzo dobry moment na dokonanie analizy umowy, jaką Państwo podpisali i zastanowienie się, czy istnieją jakiekolwiek możliwości aby obniżyć wysokość raty wpłacanej do Banku? Otóż z całą pewnością istnieją takie możliwości i jest ich kilka. Wielu z Państwa zastanawia się na od czego zacząć i jakie są koszty wniesienia pozwu w sprawie frankowej?

O tym w dalszej części artykułu.

DARMOWA ANALIZA UMOWY FRANKOWEJ

Zanim przejdę do meritum sprawy, pragnę poinformować, iż Kancelaria oferuje dokonanie darmowej analizy umowy ,,frankowej”. Z uwagi na okoliczności, w których się znaleźliśmy,  w trosce o dobro i zdrowie Nas wszystkich do czasu ustabilizowania obecnej sytuacji świadczymy usługi zdalnie (online, porady przez telefon i wideokonferencje).

Aby uzyskać darmową analizę umowy prosimy o przesłanie na adres email: kancelaria@adwokatwroblewska.pl, skanu umowy, regulaminu kredytu, bądź ogólnych warunków kredytowania oraz ewentualnego aneksu jeśli był zawierany (w przypadku gdy nie posiadają Państwo, któregoś z dokumentów prosimy wówczas o przesłanie pozostałych dokumentów oraz o informacje o braku).

KREDYT FRANKOWY – I CO DALEJ?

POSTĘPOWANIE SĄDOWE DOT. KREDYTU FRANKOWEGO, POZEW

Dotychczasowe doświadczenie w procesach dotyczących spraw frankowych pozwoliło naszej Kancelarii na wypracowanie odpowiedniej strategii działania zarówno w postępowaniu sądowym jak i w kontaktach z Bankiem przed wdaniem się w spór, pozwalając jednocześnie skutecznie dobrać odpowiednią strategię procesową i ,,powalczyć” o unieważnienie lub odfrankowie kredytu.

Pozew w sprawie kredytu we frankach, klauzule abuzywne

Drodzy Państwo, jeżeli dotarliście Państwo do tej części artykuły to z pewnością są Państwo zainteresowani, o co możecie Państwo walczyć pozywając Bank. Najpierw należy zastanowić się, co jest dla Państwa najbardziej korzystne, czy przewalutowanie kredytu (tzw. odfrankowienie umowy kredytu) , czy unieważnienie umowy kredytowej.

Powód ma bowiem do wyboru dwa roszczenia:

  • żądanie unieważnienia określonych postanowień umowy (np. klauzul indeksacyjnych),
  • żądanie unieważnienia całej umowy.

Unieważnienie klauzuli indeksacyjnej spowoduje tzw. odfrankowienie, tj. zamianę kredytu w kredyt złotówkowy oraz nałoży na bank obowiązek zwrotu konsumentowi dokonanej przez niego na przestrzeni lat nadpłaty rat.

Unieważnienie całej umowy będzie wiązało się z obowiązkami obu stron umowy – każda z nich będzie zmuszona do zwrotu drugiej stronie tego, co otrzymała przy zawarciu umowy: kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę wypłaconego kredytu, zaś bank musi oddać konsumentowi wszystkie wpłacone przez niego środki (zarówno raty, jak i wszystkie inne poniesione przez konsumenta opłaty)

Kolejnym istotnym elementem pozwu jest prawidłowe określenie wartości przedmiotu sporu. Wnoszony pozew musi bowiem spełniać warunki formalne szczegółowo określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Wartość przedmiotu sporu (dalej: WPS) w przypadku spraw o roszczenia pieniężne jakim jest roszczenie w sprawie frankowej to kwota, której zasądzenia domaga się Kredytobiorca od Banku. Sposób wyliczenia WPS będzie się różnił w zależności od roszczenia, z jakim zdecyduje się wystąpić Kredytobiorca.

Upraszczając w przypadku gdy Kredytobiorca zdecyduje się na wystąpienie z roszczeniem w postaci unieważnienia całej umowy WPS będzie równa kwocie, którą bank ma zwrócić powodowi (wraz z opłatami uiszczonymi na rzecz Banku).

W przypadku gdy Kredytobiorca zdecyduje się na roszczenie w postaci uznania za niedozwolone określonych klauzul zawartych w umowie, WPS będzie obliczany jako różnica wpłaconych rat kredytu we frankach szwajcarskich z hipotetycznymi ratami, które konsument uiściłby na rzecz banku, gdyby zdecydował się kredyt zaciągnąć w złotówkach.

KOSZTY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE FRANKOWEJ

 

OPŁATA SĄDOWA

Pozew w sprawie frankowej podlega opłacie sądowej. Wysokości tej opłaty wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu, jednakże– zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata ta nie może być wyższa niż 1000,00 zł. Opłatę sądową wnosi się w kasie sądu bądź na rachunek bankowy sądu.

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego wynosi 17,00 zł.

KOSZT OPINII BIEGŁEGO

Dodatkową, ostatnią już opłatą o której należy wspomnieć jest opłata od sporządzenia opinii biegłego, która kształtuje się w granicach 1.500- 1.800 zł. Ponieważ Sąd nie posiada wiedzy specjalnego z zakresu finansów i rachunkowości w momencie gdy Bank kwestionuje wartość przedmiotu sporu staje się ona niezbędna.

ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW

Istotnym jest również, iż w przypadku gdy powództwo zostanie uwzględnione Bank zostanie zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów przez Powoda, w tym również opłaty sądowej , opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w wysokości 17,00 zł), kosztu opinii biegłego oraz kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika.

W kolejnych wpisach postaram się Państwu przybliżyć kwestię niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, termin przedawnienia roszczeń jak również linię orzeczniczą sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podzielę się również z Państwem swoimi przemyśleniami dotyczącymi tendencji procesowych panujących na salach sądowych.

Serdecznie zapraszam do śledzenia moich wpisów.

adw. Anna Wróblewska – Kała