Postępowanie wykonawcze – odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (obrączka)